สื่อเพื่อการเรียนรู้ วิชา การเสริมสร้างอาชีพ

การทำปุ๋ยดินระเบิด ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยหมักจากขยะ 

การทำปุ๋ยชีวภาพป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าและการปลูกแตงโมไร้สารเคมี 

การทำปุ๋ยหมักมูลใส้เดือนดิน 

การทำปุ๋ยหมักแบบง่าย 

สวนยางเก้าชั้นของปู่เขียน 

วิธีปลูกผักหวานป่า 

วิธีรมควันไล่แมลง 

กำลังอัพเดท

กำลังอัพเดท

กำลังอัพเดท

กำลังอัพเดท